EN

نصب ابزار دقیق

 

این یک واقعیت است که بهترین و گران قیمت ترین ابزار دقیق در جهان اگر به صورت نادرست نصب شود، برابر است با بدترین ابزاردقیق و یا حتی اینکه ابزاردقیقی نصب نشده باشد. به خصوص در زمینه رفتارنگاری  ژئوتکنیکی که بیشتر ابزار زیر مقدار زیادی از خاک ، سنگ و یا بتن که  اجزای تشکیل دهنده سازه مربوطه است، مدفون شده اند، از این رو در بیشتر موارد بعد از نصب ابزار دقیق دسترسی به آنها وجود ندارد، به همین دلیل نصب ابزار دقیق باید توسط کارشناسانی که توسط شرکت تخصصی آموزش دیده اند و دارای تجربه کافی در زمینه نصب ابزار دقیق هستند و مطابق با دستور العمل های نصب که از شرکت سازنده ارائه شده انجام گردد. شرکت سدافزار با 23 سال سابقه در زمینه نصب ایزار دقیق برای بیشتر از 50 پروژه  از جمله  سد ، تونل ، نیروگاه و آثار تاریخی ... توانسته است یک برنامه آموزشی عالی را ارائه دهد و در حال حاظر دارای تیمی تخصصی  بالغ بر 30 پرسنل مهندس برای ارائه خدمات در سراسر جهان است.